Paru-parong Bukid - Nursery Rhymes | Filipino Folk Song for Children (Karaoke)

84,477 Views

Published At : May-30-2013

Publisher : Sanny Tendilla

Category : Music

Leran to sing Paru-parong Bukid - Nursery rhymes and Filipino Folk Song for Children Paru-parong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papagapagaspas Isang bara ang tapis Isang dangkal ang manggas Ang sayang de kola Isang piyesa ang sayad May payneta pa siya, uy! May suklay pa man din, uy! Nagwas de-ohetes ang palalabasin Haharap sa altar at mananalamin At saka lalakad nang pakendeng-kendeng. Please subscribe: http://www.youtube.com/user/sannytendilla Find music scores, karaoke and lyrics of folk songs here: http://filipinofolksongsatbp.blogspot.comAdvertisement

You Might Also Like.